Doktorgradsstipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innen grafikk ved avdeling Kunst og håndverk

Kunsthøyskolen i Oslo

Foto: Embla Myklebust

For contact details and information in English, please visit KHiO's website


For 2022 er det ledig stilling som doktorgradsstipendiat innen grafikk ved Kunst og håndverk.

Fagområdet grafikk er opptatt av strømningene i det utvidete grafiske felt, gjennom produksjon, utstillinger og publiseringer av samtidskunst. Fagområdet fokuserer på grafikk, tegning, fotografi og kunstnerbøker; og tilbyr spesialfasiliteter innen dyptrykk, litografi, relieff og boktrykk, serigrafi, risografi, digital trykk, bokkunst, CNC-fresing og laserskjæring.

Avdeling Kunst og håndverk spesialiserer seg i ivaretakelse og utvikling av materielle og haptiske prosesser på kunstfeltet, både som uttalt og taus kunnskap. Vår utdannelse i skapende kunst og ferdighetsbaserte kunsthåndverksteknikker er på BA, MA og PhD-nivå. Kunst og håndverk utdanner kunstere mot et kunstfelt som er del av både private og offentlige sfærer, der den kunsteriske praksisens sees som del av sosiale, politiske og miljømessige sammenhenger. Den kontekstuelle betydningen av materialene, i produksjon og bærekraft, er like viktig som kunstens iboende kvaliteter. Gjenoppblomsteringen av DIY-etikk og kollektive tendenser vises gjennom sidestilte læringsutbytter og integrering av digital teknologi i verkstedene, og viser til Kunst og håndverk som et utvidet felt.

Avdelingen søker en stipendiat som skal bidra inn i utviklingen av kunstnerisk forskning på det grafiske feltet. Mulige fokusområder for PhD-prosjektet er:

  • Post-digital utvikling av taus kunnskap
  • Grafikkmatrisens materielle kvaliteter og mulige representasjoner
  • Trykkpressens postindustrielle arv
  • Flerfargetrykk innenfor et samtidskunstperspektiv, som for eksempel ny-materialisme
  • Kunstnerisk publisering som spredning av kunst og sosio-politisk formidling
  • Gestens betydning i digital og analog tegning

Tiltredelsesdato: 01.10.2023.

Søknadsfrist: 01.12.2022.

Tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat skjer med forbehold om opptak til Kunsthøgskolens doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid. Programspråket er engelsk.

Daglig arbeidssted er ved Kunsthøgskolen i Oslo. Administrasjonsspråket ved Kunsthøgskolen er norsk. Ved ansettelse stilles krav om at ansatte oppnår en viss norskkompetanse innen rimelig tid.